SFS 2013:888 Förordning om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.