SFS 2013:889 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.