SFS 2013:892 Förordning om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.