SFS 2013:897 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.