SFS 2013:891 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.