SFS 2014:280 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.