SFS 2014:286 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.