SFS 2014:290 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.