SFS 2014:292 Förordning om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.