SFS 2014:295 Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.