SFS 2014:299 Förordning om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.