SFS 2014:380 Lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.