SFS 2014:382 Lag om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.