SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.