SFS 2014:388 Förordning om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.