SFS 2014:394 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.