SFS 2014:396 Förordning om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.