SFS 2014:397 Förordning om viss verksamhet med konsumentkrediter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.