SFS 2014:480 Förordning om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.