SFS 2014:481 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.