SFS 2014:484 Lag om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.