SFS 2014:485 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.