SFS 2014:580 Lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.