SFS 2014:581 Lag om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.