SFS 2014:582 Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.