SFS 2014:583 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.