SFS 2014:586 Lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.