SFS 2014:589 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.