SFS 2014:590 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.