SFS 2014:591 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.