SFS 2014:592 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.