SFS 2014:597 Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.