SFS 2014:598 Lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.