SFS 2014:599 Lag om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.