SFS 2014:596 Lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.