SFS 2014:981 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.