SFS 2014:988 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.