SFS 2015:100 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.