SFS 2015:101 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.