SFS 2015:109 Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.