SFS 2015:111 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.