SFS 2015:115 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.