SFS 2015:116 Förordning om ändring i häktesförordningen (2010:2011)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.