SFS 2015:1055 Förordning om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.