SFS 2015:1061 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.