SFS 2015:1065 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.