SFS 2015:1067 Förordning om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.