SFS 2015:1068 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.