SFS 2015:1071 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.