SFS 2015:1072 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.